Over de Groene Hotspot Noord

Samen zijn we sterker en groener dan één!

De Groene Hotspot Noord Nederland is een samenwerking waardoor studenten en cursisten uit de groene branche hun talenten kunnen ontwikkelen in een leeromgeving waar de grenzen van school en bedrijfsleven in elkaar smelten en waar iedereen trots is op het aanbod van groen onderwijs in de regio. Wij bevorderen excellentie, zowel in ons VMBO als ons MBO, waardoor talentvolle studenten de kans krijgen om zich verder te ontwikkelen en te onderscheiden. Studenten groeien naar zelfstandige, eigenzinnige jongeren die bewust keuzes maken, voor een vervolgopleiding en voor hun eigen plek in onze maatschappij. Ook in de BBL-opleidingen en in het cursorisch onderwijs leveren we hoogwaardige opleidingen waarvan zowel studenten als medewerkers veel baat bij hebben.

De Groene Hotspot Noord Nederland is een netwerkorganisatie waar twee AOC’s (Aeres MBO Leeuwarden en Terra) samenwerken met het bedrijfsleven en de brancheorganisatie om o.a.:

  • vanzelfsprekende doorstroom van de VMBO’s naar groene MBO’s (primair de VMBO’s van Terra en Aeres Leeuwarden) te bevorderen.
  • zichtbare instroom van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en zij-instromers te bevorderen.
  • het imago van de groene sector en groene opleidingen in Noord Nederland versterken.
  • de groene MBO-opleidingen bij Terra en Aeres Leeuwarden aantrekkelijker maken.

De Groene Hotspot Noord Nederland organiseert verschillende activiteiten om bovenstaande te realiseren. 

De activiteiten zijn onderverdeeld in 6 verschillende Meet’s:

[email protected]

Om de groene sector mee te beleven organiseren we [email protected]. Met deze events willen we VMBO- en HAVO-leerlingen, MBO-studenten, zij-instromers, docenten en groene professionals met elkaar verbinden, inspireren, de deskundigheid bevorderen en het groene vak promoten. De events kunnen zowel fysiek als online plaatsvinden. Terugkerende events zijn o.a.: De jaarlijkse Groene Inspiratiedag Open dagen van de MBO-scholen Skills Talents en Skills Heroes wedstrijden

[email protected]

Onder [email protected] vallen gastlessen op de VMBO en MBO scholen van Terra en Aeres. De gastlessen worden verzorgd door bedrijven en voor het VMBO ook wel door het MBO. De gastlessen hebben uiteraard een educatief karakter, maar zijn ook bedoeld om de doelgroep te inspireren en motiveren voor het groene vak. De gastlessen worden voornamelijk fysiek georganiseerd, maar zijn ook online te organiseren.

Meet&Go

Meet&Go is er voor leerlingen en studenten en is vergelijkbaar met excursies. Vanuit school gaan zij naar een bijzonder project of een bedrijf om daar een dag of een deel van de dag kennis en inspiratie op te snuiven en ervaring op te doen. School organiseert en bedrijven faciliteren en zorgen voor inhoud van de Meet&Go.

Meet&Greet

Tijdens een Meet&Greet ontmoeten potentiële studenten online vakmensen uit het groen. Dit is een digitale ontmoeting van ongeveer 45 minuten. Het doel van de Meet&Greet is het promoten van het groene vak en de nieuwsgierigen enthousiast maken voor de sector en de bijhorende opleidingen. Tijdens de Meet&Greet vertellen twee of drie groene professionals uit verschillende hoeken van de sector over hun passie voor het vak, hun werkzaamheden en welke (school)loopbaan ze hebben bewandeld. De Meet&Greet wordt georganiseerd door de projectleiders en PR-medewerkers van Aeres en Terra.

Meet&See

Meet & See wordt georganiseerd door bedrijven voor VMBO- en MBO-leerlingen en zij-instromers. Tijden de Meet&See gaan potentiële groene vakmensen in groepen langs bijzondere projecten van de groene bedrijven. Een soort promotietour onder begeleiding van inspirerende vakmensen.

Meet&Work

Om het groene vak te promoten bij potentiële groene vakmensen kunnen deze mensen een korte periode meewerken in het bedrijf: Meet&Work. Dit is vooral gericht op individuele VMBO- en HAVO-leerlingen en zij-instromers. De Meet&Work kan tot stand komen via de projectleiders van de Groene Hotspot of ontstaan uit een Meet&Greet of [email protected]. Ook vallen de docentenstages hieronder. Docenten van de groene opleidingen in het VMBO en MBO werken dan een korte periode mee op een bedrijf. Op basis van hun leervragen kijken en doen ze mee met het bedrijf en nemen de opgedane ervaring mee terug naar school. Op die manier kunnen de scholen hun onderwijsaanbod goed afstemmen op wat er op de bedrijven speelt. Door de verbinding die de docent met het bedrijf maakt kunnen ook vervolgactiviteiten ontstaan, zoals een [email protected].