Meet&Go

Op stap met Harry Bosma van Wetterskip Fryslân

In het kader van het keuzedeel faunabeheer op stap met Harry Bosma van Wetterskip Fryslân om van alles te leren over het zoeken van sporen.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email